Contact:
Voor aanmeldingen, vragen, opmerkingen of informatie kunt u een email sturen naar ons secretariaat: info@paardensportsintanthonis.nl

Bezoekadres:
Bosweg 26a
5845 EB St Anthonis

Clublessen:
Clubavond zomerseizoen:

Zowel de pony’s als de paarden rijden woensdagavond van 19:00 uur – 21:00 uur op het clubterrein.
Bezoekadres: Bosweg 26a, 5845 EB, St Anthonis

Clubavond winterseizoen:
Zowel de pony’s als de paarden rijden woensdagavond in de Magnolia Hoeve in Ledeacker.
De pony’s beginnen om 18:30 en de paarden rijden daarna om 19:15/19:30 tot 21.15 uur

Bestuur:
Jose Bongers, voorzitter

Maaike van Oostrum, secretaris
Julliƫt Schaap, penningmeester
Peter van der Wielen, algemeen bestuurslid
Wilhelm Cornelissen, algemeen bestuurslid
Marcel de Lange, algemeen bestuurslid